chalaris

Χημείας Πρόσωπα – Χάλαρης Μιχαήλ

LOGO_INTERVIEW

Ο  Μιχάλης Χάλαρης είναι Πτυχιούχος  Χημείας από το Πανεπιστημίο Αθηνών και το 1999 ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ. Πτυχιούχος Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 1996 και Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος…….(για περισσότερο δείτε στο βιογραφικό)

Ερ. Ποιά ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας;

Aπ. Η πρώτη μου επαφή με την Χημεία ήταν σε ηλικία 10 ετών, όντας μαθητής της Πέμπτης δημοτικού. Στις καλοκαιρινές μου διακοπές διαβάζοντας ένα εκπαιδευτικό ημερολόγιο της εποχής, δημιούργησα μία αυτοσχέδια διάταξη που από μαγειρικό ξύδι παραγόταν λευκό οινόπνευμα. Ουσιαστικά διακατεχόμενος από το αίσθημα της εξερεύνησης, χωρίς να γνωρίζω χημεία, δημιούργησα μία αποστακτική συσκευή με την χρήση απλών μαγειρικών σκευών και κάποιων άλλων υλικών που υπήρχαν διαθέσιμα παρασκευάζοντας αλκοόλη από το ξύδι. Μετά από πολλά χρόνια έκανα την πρώτη αποτίμηση αυτού του αυτοσχέδιου πειράματος….

Ερ. Με ποιό τρόπο επηρέασε η Χημεία τη ζωή σας;

Aπ. Εκτός από τον προφανή τρόπο που είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μου, με τις σχετικές με την Χημεία σπουδές μου απέκτησα δεξιότητες που συνετέλεσαν σε μεγάλο ποσοστό στην γαλούχηση μου ως άνθρωπος και ως επιστήμονας.

Η Χημεία όπως και όλες οι θετικές επιστήμες δεν απαιτούν απλά αποστήθιση γνώσης αλλά θέλουν κυρίως ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, γεγονός που συντελεί στην αύξηση της νοημοσύνης ενός ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, π.χ. ο συνδυασμός διαφόρων γνώσεων, πληροφοριών και δεδομένων ώστε να γίνει σωστή εκτίμηση μιας  κατάστασης με βοήθησε τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς τομείς στη ζωή μου.

Τέλος, ως άνθρωπος, η αγάπη μου για την επιστήμη της Χημείας και της προσφοράς στον κλάδο μου με οδήγησε στο να εμπλακώ ενεργά για πολλά χρόνια στη ζώσα λειτουργία της ΕΕΧ όπου εθελοντικά προσέφερα τις γνώσεις μου και απεριόριστο προσωπικό χρόνο.

Ερ. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κομβικά σημεία στην καριέρα σας μέχρι σήμερα;

Aπ. Έχοντας μέχρι σήμερα  23 χρόνια εργασιακού βίου ως σημεία σταθμοί στην καριέρα μου εκτιμώ ότι είναι:

 • η επιλογή να καταταγώ στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πτυχιούχος Χημικός, και να ακολουθήσω την επαγγελματική πορεία του Αξιωματικού Γενικών Καθηκόντων.
 • η επιτυχής ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μου, όπου προς το τέλος της την εκπονούσα παράλληλα  με τα κύρια καθήκοντα μου στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 • η συνεχής εκλογή μου από το 1994 μέχρι σήμερα στα όργανα της ΕΕΧ (ΣτΑ, ΔΕ & ΔΕΠΤ) με κορύφωση την τιμητική επιλογή μου ως Πρόεδρος της το 2004 σε ηλικία 34 ετών, όντας ο νεώτερος πρόεδρος στην ιστορία της ΕΕΧ.chalaris
 • η ενεργός συμμετοχή μου στην προετοιμασία για την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία του Πυροσβεστικού Σώματος στους ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004.
 • η θητεία μου για τρία έτη (2009-2012) ως Επικεφαλής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς επιλέχτηκα μέσω της διαδικασίας opengov για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου ανέδειξα τη σημασία της ασφαλούς εργασίας και αγωνίστηκα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
 • η υποψηφιότητα μου στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στο νομό Κυκλάδων, όπου θα μπορούσα να αρκεστώ στη σιγουριά μιας επιτυχημένης και υποσχόμενης επιστημονικής εξέλιξης και επαγγελματικής καριέρας παρ ταύτα δεν δείλιασα και επέλεξα τον πιο δύσκολο δρόμο.
 • η ενεργός συμμετοχή μου, ως Κοσμήτορας της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην ίδρυση και λειτουργία  του Διιδρυματικού Διατμηματικού Π.Μ.Σ.  «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.


Ερ. Στην τρέχουσα συγκυρία για την Ελλάδα, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προοπτικές που παρουσιάζονται στο χώρο της Χημείας;

Απ. Στις μέρες μας, σε μία Ευρώπη υπό μετάβαση στα πλαίσια των φαινομένων της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της ανάπτυξης κοινωνιών πολλαπλών ταχυτήτων, του συντελούμενου δραστικού περιορισμού του «κράτους πρόνοιας» και των παροχών προς εργαζομένους, με ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, οι επερχόμενες μεταβολές στο χώρο της εργασίας είναι ουσιώδεις.  Παράλληλα δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι οι ανάγκες στην αγορά εργασίας απαιτούν πρόσθετες γνώσεις από τους εργαζόμενους, ενώ το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά οι Ελληνικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο (ιδιαίτερα αν ανήκουν στον βιομηχανικό κλάδο) την σημασία της στελέχωσης τους με Χημικούς κατόχους διπλωμάτων ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων διότι μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξη τους διαθέτοντας σημαντικές ειδικές γνώσεις περί των επιστημών της χημείας όσο και αναλυτική και συνθετική σκέψη. 

Ερ. Γιατί θα προτρέπατε έναν νέο να ασχοληθεί με την επιστήμη της Χημείας;

Απ. Η Χημεία είναι μια από τις βασικές επιστήμες και αποτελεί κλειδί για την απάντηση σε θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα του ανθρώπου αλλά και μέσο για την αναγνώριση του φυσικού κόσμου, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την οικονομική ανάπτυξη. Κατ’ επέκταση και οι Χημικοί είναι ένα ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας, το οποίο μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελός της. Σίγουρα η γενικότερη κατάσταση της χώρας μας θα πρέπει να μας κρατάει φειδωλούς σε σχόλια και προβλέψεις για το μέλλον, ωστόσο, θεωρώ ότι με τις κατάλληλες κινήσεις σήμερα, οι Χημικοί, έχοντας ισχυρά ακαδημαϊκά εφόδια κυρίως από τις βασικές τους σπουδές και συνεπικουρούμενοι από τις Μεταπτυχιακές τους Σπουδές αλλά και απορρόφηση σε τομείς αναγκαίους για την ανάπτυξη της αγοράς και της χώρας δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ανεργίας ή της απαξίωσης του επαγγέλματος και της γνώσης τους και μπορούν τελικά να λειτουργήσουν, έστω και με καθυστέρηση, σε ένα σταθερό και με προοπτικές εργασιακό περιβάλλον.

Ερ. Ποιος ο ρόλος της Χημείας στην κατάσβεση; Στο ελληνικό πυροσβεστικό σώμα που στέκεται η χημεία και πώς ένας νέος χημικός μπορεί να βρει μία διέξοδο προς σ” αυτήν την κατεύθυνση;

Απ. Η απάντηση στο πρώτο μέρος της ερώτησης είναι πραγματικά αντικείμενο ενός εκτενούς συγγράμματος αλλά θα προσπαθήσω να τονίσω κάποιες παραμέτρους για το ρόλο της Χημείας στην κατάσβεση. Χημεία και καύση είναι έννοιες συνυφασμένες, Καύση είναι –μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής θεώρησης της πυρκαγιάς- διεργασία παραγωγής θερμότητας λόγω χημικού φαινομένου  που γίνεται σε ‘ένα «σύστημα» και το «περιβάλλον» του. Όταν η καύση δεν ελέγχεται έχουμε πυρκαγιά. Για την κατάσβεση πυρκαγιών χρειάζονται πείρα, ψυχραιμία, μέσα εξουδετέρωσης πυρκαγιών (εξοπλισμός) και ικανότητα για την λήψη καταλλήλων μέτρων. Οι παραδοσιακοί τρόποι αλλά και οι νέες μέθοδοι κατάσβεσης είναι άμεσα συσχετιζόμενοι με τη Χημεία.

Για την πλήρη έκδοση της συνέντευξης πατήστε εδώ.

Βιογραφικό

 Χάλαρης Μιχαήλ

Ο Μιχάλης Χάλαρης γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1970. Πτυχιούχος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (BSc, 1993), Διδάκτορας Χημείας του ΕΚΠΑ (PhD, 1999). Πτυχιούχος Πυροσβεστικής Ακαδημίας (2nd BSc, 1996) και Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος σε επιτελικές & επιχειρησιακές θέσεις. Μετεκπαιδεύτηκε στο Rescue Services College Rosersberg της Σουηδίας σε θέματα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών.

Σήμερα φέρει τον βαθμό του Αντιπυράρχου και  υπηρετεί ως Υποδιοικητής στον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

 • Έντονη διδακτική, ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών.
 • Είναι συντονιστής Καθηγητής του μαθήματος «Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι» στο ΔΔΠΜΣ  «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» 
 • Διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έχει απασχοληθεί ως καθηγητής στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), στη Σχολή Επιμόρφωσης Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ., στην Ε.Σ.Δ.Υ., σε διάφορα σχολεία του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ..
 • Επίσης διατελεί μέλος της Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης (ΥΟΔ) Χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών & Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) Απειλών και Συμβάντων, ΓΓΠΠ / Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Ειδικός εμπειρογνώμονας της ΕΕ σε θέματα Πολιτικής Προστασίας(Technical Expert of European Commission/Humanitarian Aid & Civil Protection).
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού δικτύου Πράσινης Χημείας.
 • Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Επίσης έχει δημοσιεύσει δεκάδες εκλαϊκευμένα άρθρα σε Θέματα Χημείας, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, Καταναλωτή, Περιβάλλοντος και Πυροπροστασίας κ.α. σε ελληνικά περιοδικά. Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών και εθνικών Συνεδρίων Συμποσίων, Ημερίδων, Επαγγελματικών συναντήσεων και παρουσίασης προγραμμάτων. Υπήρξε μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, κ.α.
 • Συμμετοχή σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος.
 • Για τρία έτη (2009-2012) υπήρξε Επικεφαλής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς επιλέχτηκε μέσω της διαδικασίας opengov για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ) (2004 -2005) και από το 1994 έως και σήμερα είναι ενεργό μέλος της συμμετέχοντας σε όλα τα όργανά της, εκλεγμένος από συναδέλφους του.

 


Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Πρόσφατα άρθρα κατηγορίας

Χημείας Πρόσωπα – Κωνσταντίνος Βογιατζής

Ο χημικός των κβάντων Ο Κωνσταντίνος Βογιατζής κατέχει θέση επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Τενεσί (Η.Π.Α.). Το ερευνητικό́ του έργο σχετίζεται με την ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων...

Περισσότερα »

Συνέντευξη με τη φαρμακευτική εταιρεία ΕΛΠΕΝ

Ερ: Ποια είναι η ιστορική πορεία της ΕΛΠΕΝ στο χώρο του φαρμάκου; Απ: Ιδρύθηκε το 1965 από τον κο Δημήτρη Πενταφράγκα, φαρμακοποιό. Κατά την πορεία της συνεργάστηκε με πληθώρα πολυεθνικών...

Περισσότερα »

Χημείας Πρόσωπα – Κέλλη Κουζελή

Η χημικός στην υπηρεσία των αρχαιοτήτων  Ερ. Ποιά ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας; Aπ  Στις αρχές της σχολικής χρονιάς στη Δευτέρα Γυμνασίου. Τότε αποφάσισα ότι ήθελα...

Περισσότερα »

Χημείας Πρόσωπα: Γεώργιος Δημόπουλος

Ο χημικός της αυτοδιοίκησης Ο  Γεώργιος Δημόπουλος είναι Πτυχιούχος  Χημείας από το Πανεπιστημίο Αθηνών και το 1993 ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Πρόεδρος και Διευθύνων...

Περισσότερα »

Χημείας Πρόσωπα – Αναστάσιος Βάρβογλης

Ερ. Ποιά ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας; Η πρώτη μου επαφή ήταν τα τεύχη του περιοδικού Journal of Organic Chemistry που ο πατέρας μου –...

Περισσότερα »

Χημείας Πρόσωπα – Νικόλαος Κατσαρός

Ερ. Ποιά ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας; [caption id="" align="alignright" width="205"] Κατσαρός Νίκος[/caption] Aπ  Πήγαινα στο Πρακτικό (θετική κατεύθυνση) στο Α’ Πρότυπο Πλάκας. Ακούγοντας την Χημεία...

Περισσότερα »

Χημείας Πρόσωπα – Δημήτριος Κοτζιάς

Ερ. Ποιά ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας; Aπ. Στο γυμνάσιο στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα. Πάντα είχα μια διάθεση για περιπέτεια, για κάτι το...

Περισσότερα »

Χημείας Πρόσωπα – Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Ερ. Ποιά ήταν η πρώτη σας επαφή με την επιστήμη της Χημείας; Aπ. Από το Γυμνάσιο, όταν άρχισε το μάθημα της Χημείας να διδάσκεται . Εγώ είμαι παιδί της γενιάς ...

Περισσότερα »