Προβολή

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κρύσταλλος;

Απ. Μπορεί να μην υπάρχει καταγεγραμμένο κάποιο ρεκόρ, αλλά οι βιομηχανικοί κρύσταλλοι υψίστης καθαρότητας που προορίζονται για την ηλεκτρονική βιομηχανία είναι τεράστιοι: ένα τυπικό δείγμα κρυστάλλου πυριτίου είναι κυλινδρικό, διαμέτρου 30 cm και μήκους 2,5 m, ζυγίζει δε περί…

Προβολή

Ποιά είναι η πιο καθαρή ουσία;

Απ. Το πυρίτιο που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές. Παρασκευάζεται με την τεχνική της τήξης κατά ζώνες και περιέχει λιγότερα από 10-9 μεταλλικά άτομα-% ως προσμίξεις. Η κρυσταλλική τελειότητα του υλικού είναι επίσης αξεπέραστη: ένα κυβικό εκατοστό του υλικού…

Προβολή

Ποιός είναι ο ασθενέστερος δεσμός;

Απ. Από τους ομοιοπολικούς δεσμούς ο ασθενέστερος είναι μεταξύ Ν-Ν στο τριοξείδιο του αζώτου (ΟΝ-ΝΟ2 , 41 kJ/mol). Ακόμη πιο ασθενής είναι ο δεσμός Au-Au σε ενώσεις (κλάστερ) του χρυσού (30 kJ/mol) που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις d τροχιακών λόγω…

Προβολή

Ποιός είναι ο ισχυρότερος δεσμός;

Απ. Ο δεσμός C-O στο μονοξείδιο του άνθρακα με τιμή ενέργειας διάστασης 1070 kJ/mol. Αν θεωρηθούν οι ομοατομικοί δεσμοί, ισχυρότερος δεσμός (τριπλός) είναι του αζώτου (945 kJ/mol), ενώ ο ισχυρότερος απλός δεσμός είναι του τριτίου (445 kJ/mol, μεγαλύτερος του…

Προβολή

Ποιά ουσία έχει την πιο αποκρουστική οσμή;

Αν και δεν πρόκειται για μετρήσιμο μέγεθος, ωστόσο τα πρωτεία ανήκουν μάλλον στη μεθυλομερκαπτάνη που έχει τόσο ανυπόφορη οσμή ώστε χρησιμοποιείται για τη διάλυση συγκεντρώσεων. Ακόμη και οι πιο μαχητικοί διαδηλωτές δεν την αντέχουν και τρέπονται σε φυγή. Σε αντίθεση…

Προβολή

Ποια είναι η πιο πικρή ουσία;

Είναι το άλας με βενζοϊκό οξύ της διαιθυλοβενζυλαμίνης, γνωστότερο ως μπίτρεξ (bitrex), ονομασία που  συνιστά ένα λογοπαίγνιο, εξαιτίας της εξαιρετικά πικρής της γεύσης. Πρόκειται για την πιο πικρή (bitter) ουσία, σε τρόπο που να θεωρείται ο βασιλιάς (rex) των…

Προβολή

Ποια είναι η ακριβότερη ουσία;

Για ένα διάστημα ήταν το γραφένιο. Η παραγωγή του σε μονομοριακό στρώμα το είχε αναγορεύσει στο ακριβότερο διαθέσιμο υλικό: αν γινόταν δυνατή η παραγωγή ενός τετραγωνικού του μέτρου, υπολογίζεται ότι η αξία του θα ήταν γύρω στα 800 δις…

Προβολή

Ποια είναι η πιο γλυκιά ουσία;

Με την κοινή ζάχαρη να αποτελεί τη βάση (1) μιας κλίμακας γλυκύτητας, το ρεκόρ ανήκει με μεγάλη διαφορά στο σουκρονικό οξύ, ένα παράγωγο της γλυκίνης με ομάδες γουανιδίνης, βενζονιτριλική και κυκλονονυλική. Το σουκρονικό οξύ βαθμολογείται με (200.000), αλλά δεν…